Energie Neutraal en Passiefbouw

Aandacht voor het milieu vraagt om nieuwe bouwtechnieken.

Energiezuinig bouwen heeft de toekomst! De landelijke overheid, maar ook Europa, stelt steeds meer eisen aan energiebesparing. De noodzaak hiervan komt voort uit het schaarser worden van fossiele brandstoffen en de druk om het milieu te ontzien. Tevens vormen de kosten voor energie een belangrijke post voor huishoudens en bedrijven.

Energiezuinig of zelfs energieneutraal bouwen is een groeiende markt. De Hendriksen Groep is hier al in een vroeg stadium op ingesprongen. Hierdoor beschikken wij ondertussen over ruime ervaring op het gebied van energiezuining en energieneutraal bouwen.

Ook passiefbouw is een gebied waarop de Hendriksen Groep gespecialiseerd is. Bij passiefbouw wordt het gebouw op een bepaalde wijze ingericht en gesitueerd. Alles is gericht om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Goede isolatie, luchtdichtheid en oriëntatie op het zuiden vormen de basis. Zware materialen worden binnen de isolatie aangebracht. Dit stelt eveneens eisen aan de houten elementen, zoals daken, dakkapellen, wanden, etc.

Neem contact met ons op en wij informeren u graag verder.