Toepassingsgebieden

Van traditionele bouw tot energieneutraal!

Hendriksen Prefab levert daken, wanden, dakkapellen, erkers en andere timmerwerken voor de woningbouw. Daarnaast zijn renovatiebouw en energie neutraal/passief bouw belangrijke toepassingsgebieden voor onze producten. Opdrachtgevers zijn bouwondernemingen, projectontwikkelaars en particulieren.

Nieuwbouw van woningen vormt het grootste deel van onze afzetmarkt. Door overheidsbeleid neemt het aantal energieneutrale woningen steeds verder toe. Energiebesparing staat immers hoog op de agenda. De Hendriksen Groep is al vroeg ingestapt in deze nieuwe groeimarkt. Daardoor hebben wij inmiddels ruime ervaring met energiezuinig en -neutraal bouwen en de eisen die daarbij gesteld worden aan daken en wanden. Een specifieke vorm van energiezuinig bouwen is passiefbouw. Ook hiermee hebben wij ruime ervaring.

Wanneer bijvoorbeeld een dak zijn levensduur bereikt heeft en reparatie economisch geen zin meer heeft, is renovatie een mogelijkheid. Bij deze zogenaamde renovatiebouw worden slechte delen vervangen door nieuwe. Betreft het bijvoorbeeld een karakteristieke woning uit een bepaalde tijd, dan wordt rekening gehouden met vorm en ontwerp.