Oog voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij vanzelfsprekend. Dit brengen wij in de praktijk door 80% van het hout in te kopen met een certificaat van één of beide van de volgende keurmerken MTCC keurhout en FSC®.

Waar mogelijk verwerken wij materialen, zoals lakken en lijmen, die ook op een duurzame wijze geproduceerd worden. Bij de selectie van toeleveranciers spelen mens en milieu ook een belangrijke rol.

Ontspanning na werktijd is belangrijk. Om wat terug te doen voor de gemeenschap ondersteunen wij diverse verenigingen in onze directe omgeving, waarbij sport of samenspel in teamverband de basis is. De effecten hiervan zien wij terug op de werkvloer. Gezonde mensen presteren immers beter.